Фондови солидарности

Управни одбор Фонда солидарности Синдиката „Колубаре“, од почетка године до краја јула, разматрао је 2291 молбу радника и чланова њихових породица. Од тога је позитивно решено 2268, док је одбијено 23 молбе које нису биле у складу са Правилником о раду. Поднете молбе односиле су се на одобравање средстава за трошкове лечења, операција, куповину ортопедских помагала, обављање специфичних прегледа, куповину лекова итд. Фонд солидарности подржао је својим средствима и неколико ширих акција за лечење оболелих.
Радницима са тежим обољењима дато је 65 упута за специјалистичке прегледе, операције, снимања и др. на ВМА и 12 упута за Дијагностички центар „Храм“.
Када је реч о обољењима због којих се радници најчешће обраћају, то су срчана обољења, дијабетес, астма, обољења кичме и штитне жлезде, гастроентеролошка, гинеколошка, душевна обољења, карциноми.

Фонд Солидарности Синдиката „Површинских копова“ је у првих шест месеци ове године разматрао 1743 молбе за помоћ у лечењу радника и чланова њихових породица. Од тога је одобрено 1670, а 73 молбе су одбијене јер нису биле у складу са Правилником о раду Фонда. Фонд Солидарности „Површинских копова“ помогао је код 51 случаја операције унутрашњих органа, уградње стентова, офталмолошких и васкуларних интервенција. Од почетка године обављена је 21 операција тумора и карцинома, одобрена је помоћ за лечење три инфаркта и једног можданог удара. На бањско лечење послато је 8 тешко оболелих и повређених радника. Велики број молби односио се на дијагностичка испитивања и снимања. Током претходних 6 месеци, Управни одбор Фонда солидарности „Површинских копова“ издвојио је укупно 20.234.336,00 динара.

, ,