Нови колективни уговор

Оно што је тренутно веома актуелно је и усклађивање нашег Колективног уговора са новим Законом о раду. Синдикат радника ЕПС-а урадио је свој предлог Посебног колективног уговора. Тај предлог упућен је ресорном Министарству, да би они дали своје примедбе и предлоге.

Почетком новембра месеца започели су преговори око потписивања новог Колективног уговора. Став синдиката је да у новом Колективном уговору достигнута права радника морају да се задрже а у нашем предлогу, између осталог, тражено је повећање средстава која се издвајају за рад Фонда Солидарности, заштиту здравља радника, заштиту на раду итд. Рок за потписивање Колективног уговора је 29. јануар 2015. године, односно шест месеци од усвајања Закона о раду.

,