Упис угља

Упис угља за грејну сезону 2016/2017 годину почео је у просторијама Синдикалних организација организационе целине у којој запослени обавља послове.

Право на куповину угља имају запослени чији се станови односно породичне стамбене зграде, загревају на угаљ (класичан начин, односно индивидуалне котларнице), односно нису прикључени на топлификационуи мрежу.

Право на куповину угља у 2016. години може износити по кориснику права највише:

– 20 тона сировог угља

– 12 тона сушеног угља

– односно комбиновано 10 тона сировог и 6 тона сушеног угља

Цена угља за продају корисницима права утврђује се по важећем ценовнику продајних цена угља запосленима.

Укупан износ обавеза за купљени угаљ, корисник права може измирити у највише 16 једнаких полумесечних рата док превоз се отплаћује у 6 полумесечних рата.

Више информација можете добити у својим Синдикалним организацијама.

, ,