СИНДИКАЛНИ ИЗБОРИ

СИНДИКАЛНИ ИЗБОРИ У „КОЛУБАРИ“

Редовни избори у Синдикалној организацији ЕПС „Колубара“ одржани су 13. и 14. децембра 2017. године. Једино су у Синдикату „Универзала“ избори поновљени 21. децембра, јер у првом кругу није изашао довољан број гласача.

Први пут до сада гласало се за једну Јединствену изборну листу Синдиката радника ЕПС-а – Милан Ђорђевић Ђокин. Овлашћени представник Кандидационе изборне листе формиране на нивоу Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ био је Миодраг Ранковић.

Према подацима Изборне комисије Синдиката ЕПС „Колубара“, од укупно 14.082 члана уписаних у бирачки списак, на гласање је изашло 11.543, или 82 процента. Од тога, Јединствена синдикална изборна листа Синдиката радника „Електропривреде Србије“ – Милан Ђорђевић Ђокин добила је 11.340 гласова.


ВЕРИФИКОВАНИ МАНДАТИ СИНДИКАЛНИМ ПОВЕРЕНИЦИМА

По Синдикалним организацијама, однос између уписаних бирача и оних који су изашли на изборе изгледа овако:

– у Синдикалној организацији „Колубара-Површински копови“ уписан је 5.731 члан, а гласало је њих 4.685 (81,7%),

– Синдикална организација „Колубара-Метал“ има уписаних 2.115 чланова, од којих је на изборе изашло 1.793 (84,8%),

– у Синдикалној организацији „Колубара-Прерада“ уписано је 1.619 чланова, а гласао је 1.451 (89,6%),

– Синдикална организација „Колубара-Тамнава Западно поље“ има 1.172 члана, а на изборе је изашло њих 912 (77,8%),

– у Синдикалној организацији „Колубара-Дирекција“, која има 991 члана, гласало је 838 (84,6%),

– Синдикална организација „Колубара-Услуге“ броји 1.361 члана, од којих је гласало 1.010 (74,2%),

– у Синдикалној организацији „Колубара-Грађевинар“ од уписаних 468 бирача, на изборе је изашло 364 (77,8%),

– Синдикална организација „Колубара-Угоститељство“ такође бележи велику излазност, где је од 473 гласача, на изборе изашло 416 (87,9%).

– У Синдикалној организацији „Колубара-Универзал“ у првом кругу није изашао довољан број бирача, јер је од 152 члана гласало њих 74, или 48,7%. Избори у овој Организацији поновљени су 21. децембра и тада је на гласање изашло 105 бирача (69,0%). Пре поновљених избора Миодраг Ранковић је, у складу са својим овлашћењима, променио кандидате из Синдиката „Универзала“.

Председник Изборне комисије упознао је присутне и са податком да је на нивоу „Електропривреде Србије“, од 36.716 чланова Синдиката, за Јединствену изборну листу Милан Ђорђевић Ђокин гласало 27.274, или 77,28%.


ЧЛАНОВИ ОДБОРА СОК-а

На основу Извештаја Изборне комисије, уручених потврда и Споразума који су 22.11.2017. године потписали кандидати за избор чланова Одбора и органа Синдикалне организације ЕПС „Колубара“, верификовани су следећи мандати у трајању од пет година:

Миодраг Ранковић – председник Одбора Синдикалне организације ЕПС „Колубара“, матична СО „Колубара-Површински копови“,

Александар Ранковић – потпредседник Одбора Синдикалне организације ЕПС „Колубара“, матична СО „Колубара-Тамнава Западно поље“,

Одбор Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ у наредном мандату радиће у следећем саставу:

 1. Миодраг Ранковић – председник
 2. Александар Ранковић – потпредседник,

– представници СО „Колубара-Површински копови“ Барошевац:

 1. Милан Ђорђевић – носилац Изборне листе Синдиката радника ЕПС-а
 2. Жикица Ђорђевић – председник
 3. Радослав Игњатовић – потпредседник
 4. Милан Станојевић – главни повереник синдикалне подружнице Поље „Д“
 5. Александар Дамњановић – главни повереник синдикалне подружнице „Тамнава- Источно поље“
 6. Милош Вујановић – главни повереник синдикалне подружнице Поље „Б“
 7. Горан Жарковић – главни повереник синдикалне подружнице „Помоћна механизација“
 8. Љиљана Димитријевић – главни повереник синдикале подружнице „Стручна служба“
 9. Зоран Чолић – повереник
 10. Владан Васиљевић – повереник
 11. Драган Радојичић – повереник
 12. Златан Михаиловић – повереник
 13. Милош Петровић – повереник,

– представници СО „Колубара-Метал“, Вреоци:

 1. Мирјана Марковић – председница
 2. Горан Радосављевић – потпредседник
 3. Душко Мирић – главни повереник синдикалне подружнице „Погон за ремонт“
 4. Мирко Јовановић – главни повереник синдикале подружнице „Погон за производњу“
 5. Ратко Ивановић – главни повереник синдикалне подружнице „Елмонт“
 6. Милан Мушицки – главни повереник синдикале подружнице „Погон за монтажу“,

– представници СО „Колубара-Прерада“, Вреоци:

 1. Слободан Пантелић – председник
 2. Војимир Радивојевић – потпредседник
 3. Драгољуб Милановић – главни повереник синдикалне подружнице „Сува сепарација“
 4. Теута Мартиновић – главни повереник синдикалне подружнице „Дирекција“,

– представници СО „Колубара-Дирекција“, Лазаревац:

 1. Дејана Мијатовић – председница
 2. Божидар Станојевић – потпредседник,

– представници СО „Колубара-Тамнава Западно поље“:

 1. Радосав Крсмановић – председник
 2. Зоран Марковић – потпредседник,

– представници СО „Колубара-Услуге“, Лазаревац:

 1. Наташа Гашић – председница
 2. Синиша Томић – потпредседник,

– представници СО „Колубара-Грађевинар“, Лазаревац:

 1. Милан Живојиновић – председник
 2. Градимир Радојевић – потпредседник,

– представник СО „Колубара-Угоститељство“, Вреоци:

 1. Драгана Радоњић – председница,

– представник СО „Колубара-Универзал“, Велики Црљени:

 1. Дарко Симић – председник.

ИЗВРШНИ ОДБОР СОК-а

Чланови Извршног одбора Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ у новом мандату су:

 1. Миодраг Ранковић – председник
 2. Александар Ранковић – потпредседник
 3. Жикица Ђорђевић
 4. Мирјана Марковић
 5. Слободан Пантелић
 6. Дејана Мијатовић
 7. Радосав Крсмановић
 8. Наташа Гашић
 9. Милан Живојиновић
 10. Драгана Радоњић
 11. Дарко Симић
 12. Милан Станојевић
 13. Александар Дамњановић
 14. Слободан Мандић.

ПРЕДСЕДНИЦИ РЕСОРА СОК-а

Када је реч о председницима Ресора Синдикалне организације ЕПС „Колубара“, није било измена, тако да ће у наредном мандату и даље бити:

 1. Зоран Чолић – председник Ресора за развој, информисање и сарадњу са другим Синдикатима,
 2. Јован Свилар – председник Ресора за економска питања и колективно уговарање,
 3. Срећко Ристовић – председник Ресор за радно-правну заштиту и

нормативна питања,

 1. Миодраг Милићевић – председник Ресора заштите на раду и заштите

животне средине,

 1. Раде Стојић – председник Ресора за социјалну заштиту и стандард и
 2. Небојша Ђорђевић – председник Ресора за спорт, рекреацију и културу.

ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА СИНДИКАТА РАДНИКА ЕПС-а

Чланови Главног одбора Синдиката радника ЕПС-а из Синдикалне организације ЕПС „Колубара“ су:

 1. Милан Ђорђевић – председник Главног одбора
 2. Миодраг Ранковић – члан Главног одбора и Извршног одбора
 3. Жикица Ђорђевић – члан Главног одбора
 4. Радослав Игњатовић – члан Главног одбора
 5. Милан Станојевић – члан Главног одбора
 6. Зоран Чолић – члан Главног одбора
 7. Бранислав Марковић – члан Главног одбора и председник КОО угљара
 8. Раде Живановић – члан Главног Одбора и председник УО Фонда солидарности Синдиката радника ЕПС-а
 9. Александар Дамњановић – члан Главног одбора
 10. Зоран Савковић – члан Главног одбора
 11. Мирјана Марковић – члан Главног одбора
 12. Душко Мирић – члан Главног одбора
 13. Слободан Пантелић – члан Главног одбора
 14. Радосав Крсмановић – члан Главног одбора
 15. Дејана Мијатовић – члан Главног одбора.

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-ПОВРШИНСКИ КОПОВИ“

Чланови Одбора Синдикалне организације „Колубара-Површински копови“ су:

 1. Милан Ђорђевић
 2. Миодраг Ранковић
 3. Жикица Ђорђевић – председник
 4. Радослав Игњатовић – потпредседник
 5. Милан Станојевић
 6. Зоран Чолић
 7. Драган Радојичић
 8. Бранислав Марковић
 9. Владан Васиљевић
 10. Раде Живановић
 11. Милош Петровић
 12. Зоран Лукић
 13. Слађан Михаиловић
 14. Мирослав Радосављевић
 15. Васа Катић
 16. Александар Дамњановић
 17. Слободан Милошевић
 18. Драган Пауновић
 19. Златан Михаиловић
 20. Радиша Стојановић
 21. Сања Ђурић
 22. Милош Вујановић
 23. Владан Ђорђевић
 24. Драгана Мирковић Зекић
 25. Сретен Антонијевић
 26. Владан Милутиновић
 27. Горан Жарковић
 28. Зоран Савковић
 29. Бора Лукић
 30. Дејан Пакић
 31. Владан Дамњановић
 32. Љиљана Димитријевић
 33. Зорица Ранковић
 34. Драгица Радосављевић
 35. Јован Свилар

СИНДИКАТ „КОЛУБАРА-ТАМНАВА ЗАПАДНО ПОЉЕ“

У Одбору Синдикалне организације „Колубара-Тамнава Западно поље“ су:

 1. Радосав Крсмановић – председник
 2. Зоран Марковић – потпредседник
 3. Војислав Илић
 4. Дејан Ћурчић
 5. Драган Продановић
 6. Љиљана Николић
 7. Александар Ранковић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-ДИРЕКЦИЈА“

Одбор Синдикалне организације „Колубара-Дирекција“ чине:

 1. Дејана Мијатовић – председница
 2. Божидар Станојевић – потпредседник
 3. Тамара Радосављевић
 4. Снежана Живановић
 5. Иван Петковић
 6. Тања Миљевић
 7. Славица Ж. Живановић
 8. Милош Милошевић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-МЕТАЛ“

Чланови Одбора Синдикалне организације „Колубара-Метал“ су:

 1. Мирјана Марковић – председница
 2. Горан Радосављевић – потпредседник
 3. Душко Мирић
 4. Мирко Јовановић
 5. Ратко Ивановић
 6. Милан Мушицки
 7. Слободан Мандић
 8. Небојша Ђорђевић
 9. Зоран Бојовић
 10. Милован Димитријевић
 11. Зоран Максимовић
 12. Слободан Илић
 13. Драган Лазаревић
 14. Милисав Милојевић
 15. Предраг Живановић
 16. Видан Радивојевић
 17. Драган Милић
 18. Љиљана Ранковић
 19. Дејан Миљковић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-ПРЕРАДА“

Чланови Одбора Синдиката „Прераде“ су:

 1. Слободан Пантелић – председник
 2. Војимир Радивојевић – потпредседник
 3. Слободан Иванковић
 4. Драган Антонијевић
 5. Драгољуб Милановић
 6. Драган Н. Антонијевић
 7. Живорад Тодоровић
 8. Небојша Жунић
 9. Раде Кумрић
 10. Зоран Ђорђевић
 11. Дејан Ђорђевић
 12. Миодраг Милићевић
 13. Владимир Маринковић
 14. Иван Лазаревић
 15. Теута Мартиновић
 16. Радивоје Максимовић
 17. Горан Читлучанин
 18. Драган Станковић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-ГРАЂЕВИНАР“

У овом мандату Одбор Синдикалне организације „Колубара-Грађевинар“ радиће у следећем саставу:

 1. Милан Живојиновић – председник
 2. Градимир Радојевић – потпредседник
 3. Мирјана Прерадовић
 4. Петар Ивановић
 5. Зоран Радисављевић
 6. Иван Петровић
 7. Владимир Адамовић
 8. Милан Ђорђевић
 9. Драгица Јовановић
 10. Марко Васиљевић
 11. Драган Остојић
 12. Милољуб Мартаћ
 13. Иван Ломић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-УСЛУГЕ“

Чланови Одбора Синдиката „Услуга“ су:

 1. Наташа Гашић – председница
 2. Синиша Томић – потпредседник
 3. Саша Ивановић
 4. Бојана Јечменица
 5. Мирослав Поповић
 6. Војислав Филиповић
 7. Ненад Павловић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-УГОСТИТЕЉСТВО“

Одбор Синдиката „Колубара-Угоститељство“ радиће у следећем саставу:

 1. Драгана Радоњић – председница
 2. Слађана Лакета – потпредседница
 3. Божо Обреновић
 4. Срђан Радосављевић
 5. Биљана Ракић
 6. Мирјана Иванковић
 7. Гордана Ђорђевић

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА „КОЛУБАРА-УНИВЕРЗАЛ“

Чланови Одбора Синдикалне организације „Колубара-Универзал“ су:

 1. Дарко Симић – председник
 2. Зоран Васић – потпредседник
 3. Жељко Мијаиловић
 4. Мишо Матић
 5. Марко Живковић
 6. Иван Живојиновић
 7. Весна Ковачевић
 8. Радиша Васовић
 9. Зоран Стојнић

НОВИ ПРЕДСЕДНИК УО ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ        

Милан Мушицки из СО „Колубара-Метал“ биће у наредном мандату нови председник Управног одбора Фонда солидарности Синдиката ЕПС „Колубара“, док Небојша Жунић из СО „Колубара-Прерада“ остаје потпредседник.


, ,