СО „Дирекција Колубаре“

Синдикална организација Дирекција “Колубаре“ има око 1070 чланова

Председница Синдикалне организације је ДЕЈАНА МИЈАТОВИЋ

Заменица је ВИДОСАВА ГЕРАСИМОВИЋ

Чланови Одбора су: Дејана Мијатовић, Видосава Герасимовић, Смиљка Глишовић, Срђан Вељановић, Славица Живановић, Злата Синђелић, Снежана Живановић, Божидар Станојевић, Иван Петковић, Милош Милошевић, Снежана Момчиловић, Данојла Ђуровић, Смиља Тешић, Драгиша Милошевић, Младен Савић, Славица Филиповић и Гордана Веселиновић.

Више о овој Синдикалној организацији погледати на сајту www.sindikatdirekcije.org.rs