СО „Колубара Грађевинар“

Синдикалну организацију чине чланови Синдикалне организације запослени у ПД „Колубара – Грађевинар“ – Лазаревац.

Ова Синдикална организација има 562 члана

Председник Синдикалне организације је МИЛАН ЖИВОЈИНОВИЋ

Заменик председника је ГРАДИМИР РАДОЈЕВИЋ

Чланови Одбора ове Синдикалне организације су: Милан Живојиновић, Градимир Радојевић, Милан Ђорђевић, Петар Ивановић, Зоран Крстић, Јован Адамовић, Влада Адамовић, Мирољуб Симић, Миодраг Јовановић, Марко Мандић, Иван Ломић и Рада Петровић.