СО „Колубара Метал“

Синдикалну организацију чине чланови Синдикалне организације запослени у РЈ Огранка ПД „Колубара – Метал“ – Вреоци

Синдикална организација „Колубара Метал“ има 2237 чланова

Председница Синдикалне организације је МИРЈАНА МАРКОВИЋ

Заменик је ГОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ

Чланови Одбора ове Организације су: Мирјана Марковић, Момир Живановић, Душко Мирић, Зоран Бојовић, Слободан Мандић, Небојша Ђорђевић, Мирко Јовановић, Горан Радосављевић, Ненад Росић, Предраг Живановић, Милисав Милојевић, Љиљана Ранковић, Милорад Ђокић, Милан Мушицки, Александар Матејић, Ратко Ивановић и Душан Живковић.