СО „Колубара – Површински копови“

Седиште Синдикалне организације је у Барошевцу.

Синдикалну организацију чине чланови Синдикалне организације запослени у РЈ Огранка ПД „Колубара – Површински копови“ – Барошевац, и то:

1. РЈ површински коп Поље „Б“ са 719 чланова

2. РЈ површински коп Поље „Д“ са 1775 чланова

3. РЈ површински коп “Тамнава – Источно поље“ са 951 чланова

4. РЈ “Помоћна механизација“ са 1138 чланова

5. РЈ Стручне службе са 683 чланова а коју чине:Стручна служба за техничке послове
Стручна служба за правне и кадровске послове
Стручне службе за економске послове

Синдикална организација „Колубара Површински копови“ има 6642 чланова

Председник Синдикалне организације је ЖИКИЦА ЂОРЂЕВИЋ

Заменик председника је МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

Главни повереници по радним јединицама су:

– Синдикална подружница Поље “Б“: Радослав Игњатовић

– Синдикална подружница Поље “Д“: Милан Станојевић

– Синдикална подружница “Тамнава Источно поље“: Александар Дамњановић

– Синдикална подружница “Помоћна механизација“: Љубиша Радовановић

– Синдикална подружница Стручне службе: Љиљана Димитријевић

Чланови Одбора су: Милан Ђорђевић (Поље “Б“), Миодраг Ранковић (“Помоћна механизација“), Жикица Ђорђевић (Поље “Д“), Милан Станојевић (Поље “Д“), Драган Радојичић (Поље “Д“), Ненад Грујић (Поље “Д“), Бранислав Марковић (Поље “Д“), Зоран Чолић (Поље “Д“), Владан Васиљевић (Поље “Д“), Васа Катић (Поље “Д“), Раде Живановић (Поље “Д“), Милош Петровић (Поље “Д“), Мирољуб Димитријевић (Поље “Д“), Александар Дамњановић (“Тамнава-Источно поље“), Слободан Милошевић (“Тамнава-Источно поље“), Мома Филиповић (“Тамнава-Источно поље“), Драган Пауновић (“Тамнава Источно поље“), Радиша Стојановић (“Тамнава-Источно поље“), Златан Михаиловић (“Тамнава-Источно поље“), Мирослав Петровић (Поље “Б“), Милош Вујановић (Поље “Б“), Радослав Игњатовић (Поље “Б“), Владан Ђорђевић (Поље “Б“), Драгана Мирковић Зекић (Поље “Б“), Милун Марковић (“Помоћна механизација“), Љубиша Радовановић (“Помоћна механизација“), Раде Стојић (“Помоћна механизација“), Саша Јовичић (“Помоћна механизација“), Драгица Радосављевић (Стручне службе), Љиљана Димитријевић (Стручне службе) и Јован Свилар (Стручне службе).

Чланови Извршног одбора су: Милан Ђорђевић, Жикица Ђорђевић, Мирослав Петровић, Милан Станојевић, Александар Дамњановић, Радослав Игњатовић, Љубиша Радовановић и Љиљана Димитријевић.

Чланови Надзорног одбора су: Славко Вулићевић, Срећко Ристовић и Миливоје Јеремић.