СО „Колубара Прерада“

Седиште Синдикалне организације је у Вреоцима.

Синдикалну организацију чине чланови Синдикалне организације запослени у РЈ Огранка ПД „Колубара – Прерада“ – Вреоци, и то:

1. РЈ Сува сепарација

2. РЈ Железнички транспорт

3. РЈ Мокра сепарација

4. РЈ Сушара

5. РЈ Одржавање

6. РЈ Топлана

7. РЈ Стручне службе

Синдикална организација „Колубара-Прерада“ има 1575 чланова

Главни повереници по радним јединицама су:

– Синдикална подружница Сува сепарација: Милан Марјановић

– Синдикална подружница Железнички транспорт: Војимир Радивојевић

– Синдикална подружница Мокра сепарација: Живорад Тодоровић

– Синдикална подружница Сушара: Живојин Столић

– Синдикална подружница Одржавање: Горан Читлучанин

– Синдикална подружница Топлана: Драган Антонијевић

– Синдикална подружница Стручне службе: Теута Мартиновић

Председник Синдикалне организације је СЛОБОДАН ПАНТЕЛИЋ

Заменик председника је ВОЈИМИР РАДИВОЈЕВИЋ

Чланови Одбора су:

Слободан Пантелић, Војимир Радивојевић, Драгољуб Милановић, Миодраг Филиповић, Живојин Столић, Миодраг Милићевић, Милан Маријановић, Драган Антонијевић, Славиша Радовановић, Живорад Тодоровић, Слободан Иванковић, Теута Мартиновић, Биљана Ранковић, Горан Читлучанин и Предраг Ристановић.

Чланови Извршног одбора су:

Слободан Пантелић, Војимир Радивојевић, Драгољуб Милановић, Теута Мартиновић, Милан Маријановић, Слободан Иванковић и Драган Антонијевић.

Чланови Надзорног одбора су:

Миле Михајловић, Драган Станковић, Нада Стојановић, Јелена Мађар