СО „Колубара Угоститељство“

Синдикална организација „Колубара-Угоститељство“ има 476 чланова

Председница Синдикалне организације је ДРАГАНА РАДОЊИЋ

Заменица је СЛАЂАНА ЛАКЕТА

Чланови Одбора Синдиката “Угоститељства“ су: Драгана Радоњић, Слађана Лакета, Срђан Радосављевић, Снежана Родић, Божо Обреновић, Милан Петровић и Зоран Миловановић.