СО „Колубара Универзал“

Синдикална организација „Колубара-Универзал“ има око 180 чланова

Председник Синдикалне организације је ДЕЈАН ЦВЕТКОВИЋ

Заменик председника је ГОРАН ЛУКИЋ

У Извршни одбор изабрани су: Биљана Сретеновић, Горан Лукић, Жарко Митровић, Иван Вујисић, Снежана Новаковић, Будимир Васиљевић, Ненад Пауновић и Драган Нинковић.

Надзорни одбор чине: Бранка Петровић, Марко Рајић, Лазар Цвејић