СО “ Колубара Услуге“

Синдикалну организацију чине чланови Синдикалне организације запослени у ПД „Колубара – Услуге“ – Лазаревац.

Ова Синдикална организација има 2334 чланова

Председник Синдикалне организације је ЈОВАН НЕНАДИЋ

Заменик председника је ВЕЛИМИР ГОСПАВИЋ

Чланови Одбора ове Организације у следеће четири године биће: Јован Ненадић, Велимир Госпавић, Вера Радивојевић, Владан Илић, Влада Ранковић, Милорад Раковић и Зоран