СО „Тамнава Западно поље“

Синдикална организација „Тамнава-Западно поље“ има око 680 чланова

Председник Синдикалне организације је РАДОСАВ КРСМАНОВИЋ

Заменик председника је Зоран Марковић

Чланови Одбора су: Радосав Крсмановић, Војислав Илић, Зоран Марковић, Александар Ранковић и Драган