О нама

Током шесте деценије прошлог века, у оквиру Рударског басена “Колубара“ формиран је Координациони одбор Синдиката, који је обухватао производне целине у Басену.

Током времена, у жељи да се прилагоди друштвеним променама и оствари што ефикаснију заштиту економских и социјалних интереса свог чланства, Синдикат “Колубаре“ одлучује да иступи из Савеза Самосталних Синдиката Србије, у чијем је саставу до тада био.

Године 1991. региструје се као Координациони одбор синдикалних организација Басена “Колубара“, а 1996. године мења назив у Синдикална организација “Колубара“ у Јавном предузећу Рударски басен “Колубара“, или скраћено СОК.

Активности Синдиката усмерене су на заштиту и унапређење права радника, побољшање стандарда, услова рада, обезбеђење што бољег економског и социјалног положаја запослених… У остварењу ових циљева користе се све методе синдикалне борбе, од преговора, разних врста притисака, протестних окупљања, преко претњи штрајком, до потпуне обуставе рада.

Најзначајнији штрајк у “Колубари“, који је изменио ток српске историје, организован је 2000. године. Повод за штрајк била је изборна крађа, а једини штрајкачки захтев – да се испоштује изборна воља грађана. Штрајк је почео 29. септембра на “Колубарином “Пољу “Д“ и убрзо прерастао у широки народни протест. Окончан је 5. октобра рушењем тадашњег режима.

У претходних неколико година, синдикални рад усмерен је на прилагођавање новим условима реструктурирања “Електропривреде“, потписивање Колективног уговора који је оцењен као један од најбољих у Србији. Остварене су још веће погодности за раднике “Колубаре“, као што је проширење права на бенефицирани радни стаж на многа нова радна места и његово ретроактивно рачунање од 1984. године, повећање вредности радног часа, враћање категорија регреса за годишњи одмор и организоване исхране за рад у отежаним условима, предузимају се све потребне мере за заштиту и унапређење безбедности на раду.

Синдикална организација “Колубара“ један је од оснивача Синдиката радника ЕПС. Преко својих представника учествује у раду његових органа, као и у преговорима о кључним питањима која се тичу свих запослених у “Електропривреди Србије“. Као највећа и најснажнија Организација у оквиру Синдиката радника ЕПС, Синдикат “Колубара“ има значајну улогу у свим збивањима везаним за ово Јавно Предузеће.

СОК велику пажњу посвећује заштити здравља запослених. Кроз институцију Фонда солидарности, помаже у лечењу радника и чланова њихових породица.

Сваке године организује се рекреативни одмор у познатим туристичким местима у земљи и иностранству.

Рехабилитациони опоравак спроводи се у најбољим бањским лечилиштима, где радници током десет дана боравка добијају све потребне медицинске услуге.

Током свог досадашњег рада, СОК је остварио запажене резултате на многим пољима економског и социјалног живота и представља један од најзначајнијих фактора на синдикалној сцени Србије.

Синдикална организација “Колубара“ има 13.460 чланова.

У саставу Синдиката “Колубара“ су:

СО “Колубара-Површински копови“ Барошевац

СО “Колубара-Прерада“ Вреоци

СО Дирекција “Колубаре“ Лазаревац

СО “Колубара-Метал“ Вреоци

СО “Колубара-Грађевинар“ Лазаревац

СО “Колубара-Универзал“ Велики Црљени

СО “Колубара-Угоститељство“ Вреоци

СО “Колубара-Услуге“ Лазаревац

СО “Тамнава-Западно поље“

У складу са Правилима о раду СОК-а и Статутом Синдиката радника ЕПС, формирано је шест Ресора:

Ресор за економско-финансијска питања и колективно уговарање

Ресор за радно-правну заштиту и нормативну делатност

Ресор заштите на раду и заштите животне средине

Ресор за развој, информисање и сарадњу са другим синдикатима

Ресор за социјалну заштиту и стандард и

Ресор за спорт, рекреацију и културу.