Извршни одбор

Чланови Извршног одбора Синдикалне организације “Колубара“ су: Миодраг Ранковић (председник), Александар Ранковић (заменик председника), Жикица Ђорђевић (“Површински копови“), Слободан Пантелић (“Прерада“), Мирјана Марковић (“Метал“), Дејан Цветковић (“Универзал“), Дејана Мијатовић (Дирекција “Колубаре“), Милан Живојиновић (“Грађевинар“), Драгана Радоњић (“Угоститељство“), Радосав Крсмановић (“Тамнава-Западно поље“), Милан Станојевић (Поље “Д“), Александар Дамњановић (“Тамнава-Источно поље“), Слободан Мандић (“Погон за ремонт“) и Јован Ненадић (“Услуге“).

Надлежност Извршног одбора је да :

– утврђује предлог одлуке о проглашењу генералног штрајка

– израђује и подноси извештај о раду и финансијски извештај;

– предлаже програм и план рада СОК-а;

– припрема седнице Одбора;

– утврђује предлог Правила о раду СОК-а и њихове измене и допуне,

– утврђује предлог финансијског плана;

– доноси одлуке о располагању средствима;

– утврђује основе финансијске и комерцијалне политике СОК-а

– даје сагласност за закључивање колективног уговора и покреће поступак за

његову измену и допуну

– прати примену колективних уговора у привредним друштвима

– координира активности око организовања штрајка на нивоу ЕПС-а, СОК-а, као и на нивоу

Синдикалне организације ПД и Огранака ПД;

– доноси одлуке о организовању образовних, културних, спортских и других активности

– предузима мере ради адекватног и благовременог информисања чланства;

– доноси Пословник о свом раду;

– доноси друге опште акте из своје надлежности.

– доноси друге одлуке у складу са овим Правилима;

– утврђује све предлоге одлука које доноси Одбор.