Одбор Синдикалне организације

Чланови Одбора Синдикалне организације „Колубара“ из Синдиката “Површинских копова“ су: Милан Ђорђевић, Миодраг Ранковић, Жикица Ђорђевић, Милан Станојевић, Бранислав Марковић, Драган Радојичић, Милош Петровић, Александар Дамњановић, Мома Филиповић, Љубиша Радовановић, Раде Стојић, Љиљана Димитријевић и Радослав Игњатовић.

Синдикат “Прераде“ престављају: Слободан Пантелић, Војимир Радивојевић, Драгољуб Милановић и Теута Мартиновић.

Чланови Одбора из Синдиката “Метала“ су: Мирјана Марковић, Горан Радосављевић, Душко Мирић, Мирко Јовановић, Милан Мушицки и Душан Живковић.

Синдикат “Тамнава-Западно поље“ преставља Радосав Крсмановић.

Синдикат “Услуга“ представљају Јован Ненадић и Велимир Госпавић,

Синдикат “Угоститељства“ Драгана Радоњић.

Дејана Мијатовић и Смиљка Глишовић су чланице Одбора из Синдиката Дирекције,

Милан Живојиновић и Милан Петровић из Синдиката “Грађевинара“,

Дејан Цветковић из Синдиката “Универзала“.

Надлежности Одбора Синдикалне организације “Колубара“ су:

– доноси одлуку о проглашењу генералног штрајка;

– доноси одлуку о удруживању са другим синдикатима у земљи и иностранству

– усваја Програм и Правила о раду,

– утврђује опште правце синдикалне политике

– усваја измене и допуне Правила о раду

– усваја финансијски план и финансијски извештај

– усваја извештај о раду Извршног одбора и Надзорног одбора

– усваја пословник о раду

– доноси коначну одлуку о свим спорним питањима у Синдикату

– разматра друга питања у складу са програмским циљевима и Правилима о раду

– најмање једанпут годишње разматра извештај о раду председника и потпредседника

Одбора

– одлучује о сарадњи са другим синдикатима у земљи и иностранству, када за то постоји

интерес чланства Синдиката;

– доноси одлуку о јединственим изборима на нивоу синдикалних организација чланица

Синдикалне организације “Колубара“

– доноси одлуку о расписивању избора за чланове Одбора СОК-а

– доноси друге опште акте из своје надлежности.