Председник Синдиката

Рођен у Лазаревцу 1961. године где је завршио рударско – техничку школу и свој радни век је започео у Колубари на пословима рударског техничара. Кроз свој рад упознао се са свим радним местима и тежином рада на Површинским коповима што је га навело да се синдикално ангажује и помогне у решавању проблема радника и побољшању услова за рад.

У вишегодишњој синдикалној каријери обављао је низ значајних функција у синдикату ЈП РБ Колубара. За председника Синдикалне организације „Колубара“ изабран је 2009. године а 2013. године поново је изабран на ту фунцију. Био је председник Штрајкачког одбора у петооктобарским догађајим 2000-те године. У то време био је председник синдиката „Површинских копова“.

Био је учесник у свим преговорима синдиката у активностима око израде и потписивања Колективног уговора.