Ресор за економско-финансијска питања и колективно уговарање

Председник овог Ресора је Јован Свилар

Задатак Ресора је да:

– ради на утврђивању полазних основа за закључивања колективних уговора,

– ради на изради и закључивању колективног уговора,

– даје предлоге за побољшање и усавршавање постојећих решења у колективним уговорима,

– прати примену и покреће иницијативу за измену колективних уговора,

– истражује могућност и облике за економско и материјално јачање Синдикалне организације “Колубара“ мимо средстава чланарине.