Ресор за социјалну заштиту и стандард

Председник овог Ресора је Раде Стојић

Задатак Ресора је да:

– истражује и предлаже мере за снабдевање огревом

– предлаже начин и организује коришћење објеката за одмор и рекреацију чланова Синдикалне организације “Колубара“,

– бави се питањима превоза и исхране запослених, стамбеном проблематиком и другим питањима везаним за стандард радника,

– посебно се бави изналажењем и предлагањем решења за помоћ најслабије плаћеним категоријама радника, које су у условима пада животног стандарда најугроженије,

– помаже у раду посебног фонда солидарности из кога се одобравају средства за помоћ социјално најугроженијим члановима Синдиката.