Ресор за спорт, рекреацију и културу

Председник овог Ресора је Небојша Ђорђевић

Задатак Ресора је да:

– организује сусрете радника, спортске сусрете и екскурзије,

– бави се питањима културе и радничког стваралаштва,

– предлаже начин и организује коришћења објеката за рекреацију чланова Синдиката.